انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  هیأت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت برای شرکت در اجلاس سازمان OPCW  راهی هلند شدند.
   هیأت اعزامی انجمن یک شنبه 1396/9/5تهران را به مقصد هلند ترک کردند.
  اعضای هیأت اعزامی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت قصد دارند در بیست ودومین اجلاس سالیانە سازمان ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی(OPCW) شرکت نموده و بیانیه انجمن را در صحن عمومی اجلاس قرائت نمایند و همچنین در نشست ائتلاف NGOهای حاضر در اجلاس ارائە برنامە خواهند داشت و از روز اول اجلاس (96/09/06)در حاشیە مراسم نمایشگاهی از همایش علمی کە در سی امین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت برگزار شدە بود را بە نمایش می گذارند .، این نمایشگاه برای بهتر شناساندن انجمن و فعالیتهایش در یک سال گذشته و دفاع از جایگاه خود در اجلاس سازمان OPCW به عنوان تنها مدافع حقوق مردم مظلوم سردشت و علی الخصوص جانبازان شناخته شده و مصدومین شناسایی نشدە این شهر می باشند .
  در حاشیە اجلاس نشستهایی با اعضای سازمان OPCW و انجمنهای حاضر در اجلاس را بڕگزار خواهند کرد.
  لازم بە توضیح است اعضای هیئت اعزامی انجمن جهت شرکت در اجلاس سالیانە سازمان OPCW اقای حاج صالح عزیزپور اقدم و خانم حمیرا کریمی واحد هستند.
   
  با آرزوی سلامتی و موفقیت برای این عزیزان
  م . ن / 325l
   
  آدرس کانال تلگرام انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت : odvcw7sardasht@