انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  ((دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم یاد قربانیان شیمیایی حلبچه، سردشت و مناطق کوردنشین را گرامی داشتند))

  به گزارش انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، این برنامه روز چهارشنبه 18 اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه با استقبال دانشجویان مواجه که در ابتدای برنامه دکتر آقازاده معاون فرهنگی دانشکده بهداشت ضمن خیرمقدم به مهمانان با اشاره به شهادت پنج هزار نفر از مردم شهر حلبچه اظهار داشت که حملات این حکومت منحصر به این شهر نبوده و بازماندگان هر لحظه درد و رنج را تحمل می کنند.
  خانم ندا مهرپور به نمایندگی از انجمن اسلامی دانشگاه در بیانیه خود با اشاره به اینکه کوردها در گذشته قربانی شیمیایی شده گفت اکنون هم در عراق و سوریه در حال دفاع از شهر و کاشانه جان خود را از دست می دهند.
   سپس ایوب محمدنژاد سردبیر نشریه دانشجویی روانگه در سخنان خود خواستار اهمیت ویژه به معیشت و رفاه در کوردستان شد تا بعد از این شاهد کشتار کولبران نباشیم و در خاتمه از دانشجویان درخواست کرد که با توجه به اصل 15 قانون اساسی اهمیت ویژه را برای زبان مادری و فراگیری آن قائل شوند.
  به موجب این گزارش، عثمان مزین دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت با اشاره به اینکه هدف از جنگ صرفا دفع حملات نیروهای دشمن است مقررات حقوق بین الملل با دو رویکرد حمایتی و محدودیتی در تدوین مقررات حقوق جنگ پرداخته اند.
  وی در ادامه با بررسی بمباران شیمیایی سردشت، آن را در تضاد با سه اصل بنیادین حقوق جنگ دانست.
  از نظر این حقوق دان؛ در حمله شیمیایی به سردشت نقض فاحش حقوق جنگ صورت گرفته است زیرا اهتمام حقوق جنگ در راستای نزدیکی بین ضروریات جنگ و عواطف و اندیشه های صلح طلبانه بشر است تا جنگ موجب نقض اهداف متعالی انسان نشود و بر همان اساس کشورهای درگیر در انتخاب روش ها یا وسایل جنگی اختیار مطلق و نامحدود ندارند و در جنگ ها هم ملاحظات انسانی ارجح است.
  این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: چون سلاح های شیمیایی بلا و مصائب زائد ایجاد می کند در تضاد با بند 2 ماده 35 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه بوده و در حالی که در جنگ کشتن انسان ها نهی شده به طریق اولی ایجاد آثار ناگوار و دردهای درازمدت ممنوع است.
  از نظر مزین؛ چون در حملات شیمیایی تفاوت بین نظامیان و غیرنظامیان لحاظ نمی شود و اثرات آن ناخواسته دامنگیر انسان ها میشود در کنفرانس های لاهه و بروکسل بر عدم تسری جنگ به غیرنظامیان و ضرورت خارج کردن آنان از منطقه جنگی تاکید شده است.
  این گزارش می افزاید در ادامه دکتر فواد ساعد موچشی استاد دانشگاه در سخنان خود فجایعی مانند حلبچه را مرگ یک جامعه دانست که باید این پدیده را واکاوی کرد و به ما نشان می دهد که یک فکر و ایدولوژی فردگرایانه موجب این فجایع است که اگر هوش عاطفی در مدیریت جهان و اداره کشورها حاکم گردد شاهد کاهش این گونه جنایات خواهیم بود.
  دکتر ساعد موچشی ملی گرایی که به معنای اثبات خود به ازای نابودی دیگری را مضر و خطرناک دانست که اگر ملی گرایی به معنی وجود خود در کنار دیگری باشد مطلوب است و ملی گرایی که انسان را به سوی تنها بودن ببرد منجر به فاجعه حلبچه خواهد شد و باید انسان هایی را پرورش دهیم که جامعه را به کمال برساند.
  این گزارش حاکی است که در فواصل برنامه هم چندین کلیپ به نمایش درآمده و اشعاری نیز توسط مجریان قرائت گردید و تئاتر با هنرمندی عرفان فتاحی اجرا و رامیار محمدی هم به شعرخوانی نمود.
  لازم به ذکر است که آقای محسن رضایی و خانم دلنیا ابراهیم پور مجریان برنامه بودند که در این مراسم از شماره های 5 و 6 نشریه دانشجویی روانگه هم رونمایی شد.

  م . ن / 270