انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    در سومین روز فعالیت هیئت اعزامی انجمن دفاع از حقوق مصدمین شیمیایی سردشت در سازمان   opcw پیرو قرار قبلی راس ساعت 9:20 دقیقه هیئت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به همراه مدیر کل سازمان opcw جناب آقای احمد ازومجو، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر جهانگیری ، سفیر عراق وهئیت های همراه جهت ادای احترام به شهدا و قربانیان سلاح های شیمیایی در محوطه سازمان opcwحضور پیدا کرده و با گذاشتن تاج گل و خواندن سوره فاتحه بر روی منومنت قربانیان شیمیایی ایران و حلبجه یاد و خاطره شهدا و قربانیان شیمیایی را گرامی داشتند که در بیان رئیس هییت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ضمن تشکر از شرکت کنندگان خاطر نشان ساخت که با وجود قربانیان شیمیایی سردشت و حلبجه و با وجود سازمانها و نهادهای ضد سلاح های شیمیایی متأسفانه هنوز جامعه بشری شاهد استفاده از سلاح های شیمیایی درنقاط درگیر  منطقه خاورمیانه هستند. و در یک دیدار خصوصی با سفیر عراق لزوم همبستگی کشورهای ایران و عراق به عنوان دو قربانی سلاح شیمیایی به دست رژیم بعث عراقی را خاطر نشان ساخت.
    بعد از پایان برنامه با حضور در نمایشگاه طبق روال قبلی نسبت به پخش تراکت ها و بروشورها و همچنین توضیحاتی در مورد نقاشی کودکان سردشت برای بازدید کنندگان ادامه یافت همزمان انجمن با پیگیری مسئله قرائت پیام انجمن در صحن سازمان در ساعت 16:15 موفق به قرائت پیام انجمن شده که مورد استقبال گرم  هیئت رئیسه سازمان و هیات دولتهای حاضر در سازمان opcw قرار گرفت و این یکی دیگر از موفقیت های حضور انجمن در کنفرانس سازمان opcw و رساندن پیام صلح و آشتی مردم سردشت به جامعه جهانی طی سالیان متوالی می باشد.

     

    م . ن / 181