انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  عضو هیأت رئیسه کانون وکلای آذربایجان غربی پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری، کانون های وکلای نوار غربی کشور با انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در «۴ ماده» را ارائه کرد.

  به گزارش سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ، زانیار مینایی بازرس و عضو هیأت رئیسه کانون وکلاء آذربایجان غربی با اشاره به پیش نویس تفاهم نامه پیشنهادی مابین انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی و کانون های وکلای غرب کشور (کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان و کرمانشاه) اظهار کرد: پیش نویس این تفاهم نامه در ۴ ماده و ۶ بند تنظیم و تحویل انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت شده است.

  عضو هیئت رئیسه و بازرس کانون وکلای آذربایجان غربی در رابطه با بندهای ماده ۱ این تفاهم نامه مبنی بر محوریت همکاری ها گفت: ایجاد حلقه ارتباطی با کمیته حقوقی انجمن با هدف سازماندهی شکایت مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی، ایجاد همکاری های لازم در اجرای بهینه ابعاد حقوقی قانون ماده واحده (الزام دولت به پیگیری حقوق مصدومین و قربانیان شیمیایی)، شناسایی آمار واقعی مصدومین شیمیایی از طریق بازبینی و طرح و تشکیل و ارائه راهکار برای پرونده هایی که منجر به نتیجه نشده یا هنوز مطرح نگردیده از طریق بررسی های لازم در خصوص کمیته های تعیین ظرفیت، گسترش همکاری های علمی و آموزشی به منظور ارائه و بهره برداری آن در سطح داخلی و بین المللی با هدف پیگیری و تسریع در حقوق آنها، برگزاری سمینارهای تخصصی در ابعاد داخلی و بین المللی با تکیه بر پتانسیل کانون وکلا، اتخاذ مواضع ضروری با هدف تقویت و پشتیبانی حقوقی در مجامع داخلی و بین المللی، هستند.

  وی در خصوص سه ماده دیگر افزود: برگزاری نشست های طرفین هر ۶ ماه یکبار و در موارد فوق العاده با هماهنگی قبلی با فاصله حداقل یکماهه، مرکز برگزاری این نشست ها حسب توافق طرفین به صورت دوره ای باشد، این تفاهم نامه در ۵ نسخه با حکم واحد بین طرفین به عنوان تفاهم نامه همکاری منعقد می گردد.

  مینایی در رابطه با اهمیت کانون های وکلا، بیان کرد: اهمیت کانون های وکلا در اجرای عدالت و تعمیم آن و حمایت از ستمدیگان، حداقل از منظر اصولی و نظری و همچنین از لحاظ داخلی و بین المللی است.

  وی ادامه داد: کانون های وکلا شاید قادر به ایجاد صلح و امنیت نباشند، لیکن می توانند با حضور خود نقشی موثر در سرکوب ناهنجاری ها و تامین عدالت کیفری داشته باشند چرا که این کانون ها در واقع قوه محرک دولت برای اجرای برنامه های عدالت خواهانه و دادخواهانه هستند.

  وی تصریح کرد: متاسفانه تا به امروز کانون های وکلا هیچ نقشی و هیچگونه مشارکتی به عنوان یک نهاد مدنی در خصوص قربانیان شیمیایی سردشت نداشته اند و این امر ناشی از عدم ارتباط صنفی انجمن با این نهاد مدنی دیرپا بوده که می توانسته با ورود به آن عرصه، از پتانسیل های موجود استفاده شود.

  م . ن / 311