انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به منظور استحکام هر چه بیشتر بنیان خانواده ، اقدام به برگزاری همایش راهکارهای ازدواج موفق و پیشگیری از طلاق با حضور مدرس دانشگاه تهران و بازرس انجمن علمی مشاوره ایران جناب آقای رزگار قادرپور می نماید.

    بدینوسیله از تمامی همشهریان گرامی جهت استفاده از مطالب علمی ارائه شده در همایش فوق دعوت به عمل می آورد . خاطر نشان می کند که حضور برای همه اقشار جامعه آزاد می باشد.

    انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

    96/01/08

    م . ن / 275