انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  قطب الدین صادقی تئاتر بی تو بهتر را در سردشت اجرا می کند.
   

  قطب الدین صادقی کارگردان مطرح تئاتر قصد دارد به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت تئاتر، بی تو بهتر ،را در شهر سردشت اجرا کند.
   

  صادقی مورخه ۹۴/۰۲/۲۷در دیدار با اعضای انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ضمن بیان ابعاد فاجعه بمباران شیمیایی مناطق کردنشین بر آمادگی خود جهت اجرای این تئاتر در سردشت تاکید و اظهار داشت همه ما وظیفه داریم که در گرامیداشت یاد قربانیان شیمیایی نهایت تلاش خود را انجام دهیم.
  شایان ذکر است که این کارگردان در بازدید از نمایشگاه این انجمن در نمایشگاه مطبوعات نیز خواستار فراهم شدن زمینه اجرای آن در سردشت شده بودند.

  م . ن / 152