انجمن دفاع از حقوق مسدومین


   
   
  بسمه تعالی
   
   
   
  پیام انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به مناسبت سی و یکمین سالگرد بمباران شیمیایی 
   
  هم میهنانان عزیز وگرامی
   
  انسانهای متعهد و آزاده جهان
   
  در هفتم تیر سال 1397 هجری شمسی  سی و یک سال از فاجعه بمباران شیمیایی شهر سردشت و چندین روستای حومه آن با سلاح های ممنوعه شیمیایی می گذرد . فاجعه ای که هزاران مصدوم و قربانی بر جای گذاشت ، مصدومینی که باید تا پایان عمر به همراه خانواده هایشان رنج و عذاب این مصدومیت را به دوش بکشند .
  عمق تراژدی این فاجعه ، در کنار تداوم اثرات زیانبار این جنایت ، بیشتر در این است که جامعه بشری و سازمان های مسؤول به مسؤولیت انسانی خود در قبال آن به درستی عمل نکرده اند و چنانچه شاهد هستیم ، امروز هم علی رغم وجود سازمان های بین المللی مسؤول و کنوانسیون های منعقده در خصوص ممنوعیت به کارگیری سلاح های شیمیایی ، کماکان این سلاح ها ، تولید ، انباشت و به کار گرفته می شوند .
  مصدومین بمباران شیمیایی سردشت ، خصوصاً آنانی که به دلایلی هنوز توسط ادارات و نهادهای مربوطه شناسایی نشده و به عنوان قربانی قلمداد نشده اند ، به طور کامل به حقوق مادی و معنوی خود دست نیافته اند و چه بسا از کوچکترین کمکی برای درمان خویش نیز محروم مانده اند . امید می رود در سی و یکمین سال گذر از این فاجعه دسترسی به این حقوق حاصل گردد .
  این انجمن ضمن محکوم کردن دگربار این فاجعه بشری و آرزوی شفا و سلامتی برای قربانیان خواستار است  :
  1- اجرایی شدن فوری قانون الزام دولت به شناسایی مصدومین شیمیایی که تاکنون توسط سازمانها و نهادهای مسئول مورد فراموشی واقع شده است .
  2- بهبود و ارتقای امکانات و شرایط متناسب و استاندارد زندگی برای مردم این شهر خصوصاً قربانیان شیمیایی. 
  3- اقامه دعوی کیفری علیه تمامی افراد،  شرکتها  ودولت هایی که به گونه ای در تجهیز رژیم بعث عراق به سلاح های شیمیایی دخیل بوده اند .
  4- ارائه خدمات استاندارد بهداشتی درمانی برای قربانیان .
  5- تفکیک حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی سردشت با عنایت به موقعیت خاص آن به دلیل قربانی سلاح های شیمیایی بودنش ، جهت بازتاب بهتر و بیشتر مشکلات مردم و شهرستان به مسؤولین مربوطه و جذب اعتبارات ویژه .
  با آرزوی جهانی عاری از سلاح های کشتار جمعی و فراگیر شدن صلح و آشتی در جهان
   
   
   
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت
  7/4/97
  م . ن /417