انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  هر ساله در 28 ژوئن با همدیگر یاد و خاطره مردان، زنان و کسانی که همچنان از عواقب وحشتناک حمله شیمیایی سردشت  رنج می برند، گرامی میداریم. نام سردشت، مانند ایپر و حلبچه، به یک یادآور قوی برای جامعه بین المللی تبدیل شده است که استفاده از سلاح های شیمیایی نمیتواند قابل تحمل باشد - نه در آن زمان، نه اکنون و نه هرگز

  همانطور که در یک لحظه این حمله ویرانگر سی و یک سال پیش را به یاد می آوریم، اتحاد و همبستگی سازمان منع سلاح های شیمیایی با قربانیانی که در آن درد و رنج از بین رفتند را آرزو میکنم و تسلیت خود را به خانواده آنها ابراز می نماییم. متاسفانه حادثه سردشت مورد توجه همگان قرار نگرفته است، امروزه ما هنوزشاهد استفاده مداوم از مواد شیمیایی به عنوان سلاح هستیم. دفاع از هنجارهای پی ریزی شده توسط کنوانسیون سلاح های شیمیایی (CWC) مستلزم مراقبت، آمادگی و هوشیاری پایدار و ثابت می باشد. هر اقدامي که کنوانسيون را نقض مي کند و هنجار جهاني را عليه سلاح هاي شيميايي تضعيف کند، بايد به شدت محکوم شود

  برای بیست و یک سال، CWC حفاظت و حمایت بی نظیری را برای اکثریت قریب به اتفاق مردان، زنان و کودکان این جهان در برابر تمامی رسته های سلاحهای کشتار جمعی داشته است. اجازه استفاده از سلاح های شیمیایی بدون شک آن حفاظت و حمایت را از بین برده و صلح و امنیت بین المللی را تضعیف می نماید

  در پاسخ، جامعه بین المللی باید خود را دوباره متعهد به رعایت این وظیفه برای از بین بردن این سلاح وحشتناک که منجر به درد و رنج بی قید و شرط می شود، بکند. مردم سردشت کمتر از این را انتظار ندارند ما نیز نباید کمتر از آن را انتظار داشته باشیم. با همکاری یکدیگر، هدف ما باید تلاش و کوشش برای دستیابی به یک جهان عاری از سلاح های  شیمیایی باشد

   

  م . ن / 416