انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  به گزارش سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ، طی مراسمی که در مورخه 1397/04/07 در دفتر انجمن برگزار گردید معاون شهرداری شهر حلبجه متن بیانیه شهردار حلبجه را تقدیم  رییس انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت نمود.

  دراین بیانیه آمده است :

  دست اندرکاران مراسم یادبود بمباران شیمیایی سردشت

  موضوع : ابراز همدردی

   

  از طرف شهرداری حلبجه همدردی و ناراحتی خود را به مناسبت سیو یکمین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت ( خواهر خوانده حلبجه ) ابراز می داریم ، فاجعه بمباران شیمیایی برادران و خواهرانمان برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند . امیدواریم یادمان امسال باعث شود تا اندکی از آلام مصدومین مظلوم این فاجعه انسانی کم شود.

                              

   

                                                                                                  کویستان اکرم فرج

                                                                                                 شهردار شهر حلبجه

   

   

  م . ن / 413