انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  فاجعه بمباران شیمیایی شهر سردشت و نابودی عده ی کثیری از سکنه بی دفاع و بی پناه آن و بجا گذاشتن محیطی آلوده و مملو از گازهای کشنده خردل و نابودی وسیع محیط زیست ، رویدادی بسیار تلخ و وحشتناک را برای مردم سردشت رقم زده وعلاوه بر آن چهره زیبای بشریت را نیز تخدیش کرده است

  اکنون که بیست ونه سال از این فاجعه سپری شده هر روز شاهد رنج و دردهای شدید زنان و مردانی هستیم که لاینقطع درد مصدومیت با گاز خردل را تحمل می کنند مردان و زنانی که در آن زمان کودک و خردسال بودند وعملاً لذت کودکی  و نوجوانی را نچشیده اند . صدهاتن مرد وزن هم در این سالها در آرزوی حتی یک نفس کشیدن معمولی وبدون درد ، این دنیا را ترک کرده اند .

  زنان و مردان شیمیایی شده سردشت ، آسوه های مقاومت وایستادگی بوده اند که همواره آرزوی دیدن جهانی عاری از سلاحهای شیمیایی را داشته وندای صلح طلبی را در جهان فریاد زده اند .

  سئوال قربانیان شیمیایی سردشت این است و بود که چرا علیرغم ممنوعیت جهانی استعمال سلاح های شیمیایی و دارای رنج مضاعف ، مورد یورش با این سلاحها قرار گرفته اند ؟ چرا علیرغم مسکونی بودن شهر سردشت و مصونیت مناطق مسکونی در جنگ ها ، مورد حمله واقع شده اند ؟ سئوالی که از سوی بانیان این فاجعه و افکار عمومی جهان پاسخ داده نشده ولذا جامعه بشری نیز عاجز و شرمسار مردم سردشت است .

  اکنون که 29 سال از آن فاجعه سپری شده دردهای بیشمار قربانیان شیمیایی بهبود نیافته و هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می شوند لذا در این شرایط تلخ این انجمن خواستار تحقق موارد زیر است :

  1- بهبود وارتقای امکانات وشرایط  متناسب زندگی با نیازهای  هزاران قربانی شیمیایی این شهر

  2- اجرایی شدن فوری وبدون فوت وقت قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی

  4- اقامه دعوی کیفری علیه تمام افراد و دولت هایی که در تجهیز  رژیم بعثی عراق به سلاح های شیمیایی دخیل و موثر بودند .

  5- تفکیک حوزه انتخابیه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

  به امید ساختن جهانی پر از صلح و آشتی

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

  7/4/1395

  م . ن / 200