انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  18"هيجدهم مهرماه يادآور اولين بمباران مناطق مسكوني واولين بمباران  صورت گرفته عليه مردم سردشت است"

  مردم بي دفاع سردشت از نخستين روزهاي  شروع جنگ عراق عليه ايران مورد حمله و اصابت انواع سلاحهاي كشتار جمعي قرار گرفته وبيشترين صدمات وآثار ناشي از جنگ بر پيكره شهر وارد آمده است .

  حملات پي در پي ومداوم عليه مردم سردشت در طول هشت سال دفاع مقدس بصورت لا ينقطع ادامه داشته  و در هفتم تير ماه سال 1366 به اوج خود رسيد ؛ كه در آن روز بيش از هشت هزار نفر از اهالي و سكنه اين شهردر اثر بمباران شيميايي رژيم بعث  شهيد و مصدوم شدند .

  جنايات صورت گرفته در هجدهم مهرماه سال 1359 و در اولين روزهاي شروع جنگ تحميلي بسيار وسيع بوده كه در آن سلاح ممنوعه وكشتار جمعي ناپالم بكار گرفته شده است و شهيد شدن تعداد 26 نفر از اهالي بي دفاع سردشت زخم بزرگي بر پيكره شهر وارد آورد كه متاسفانه آثار وابعاد آن مورد توجه وبررسي لازم واقع نشد كه قطعاً سكوت مجامع بين المللي تأثير گذارآن زمان؛ موجب پديد آمدن جنايت هاي بزرگتري در سالهاي بعد بويژه جنايت سال 66 شده است .

  با نگاهي مختصر و گذرا به تاريخچه جنگ هشت ساله نيك در مي يابيم كه شهر سردشت از همان روزهاي اول شروع  جنگ تا آخرين روز آن و در تمام ايام وسنوات جنگ مورد حمله قرار داشته و بيشترين حملات عليه اين شهر صورت گرفته كه تاكنون و پس از گذشت 33 سال از اين فاجعه دلخراش ؛ آثار آن همچنان باقي مانده است با نهايت تأسف! مظلوميت مردم سردشت در همه ابعاد آن مورد توجه وبررسي قرارنگرفته است  .انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت مراتب تسليت خود را به تمامي بازماندگان ومجروحان وجانبازان آن روز وآهالي محترم شهر سردشت عرض مينمايد. م.ن/73

   

  18/7/1392

  انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت