انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    دعوت به همکاری برای سی ویکمین مراسم سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت

    هفتم تیر ماه سال 97 مطابق 28 ژون2018 مصادف با سی ویکمین سالگرد فاجعه بمبا ران شیمیایی سردشت است سی ویک سالی که هنوز رنج وآلام مصدومان وقربانیان این فاجعه برای بسیاری از جهانیان نا آشنا است درطی سی سال گذشته افراد  سازمانها و گروهها ی بسیاری یاری گر ، مددرسان ، سنگ صبور و التیام بخش دردهای فراوان این زخم بزرگ بوده اند حال نیز درسی ویکمین  سالگرد این فاجعه دهشناک وبه منظور تجلیل از صبر و استقامت مصدومین و بازماندگان  و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان منتظر یاریتان هستیم ؛ بدینوسیله از کلیه هموطنان عزیز به ویژه اهالی سردشت دعوت می نماید پیشنهادها و نظرات و آثار خود را در زمینه غنا بخشیدن به این مراسم تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری به نشانی این انجمن ارسال بفرمایید .

    انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

    5/2/97