انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  با توجه به اهداف انجمن در احقاق حقوق قربانیان و مصدومین شیمیایی سردشت جلسات مختلفی با همکاری انجمن شیمیایی حلبچه تدارک دیده شد که یکی از آنها ملاقات با

  آقای عماد احمد ( معاون رئیس وزرای اقلیم کردستان ) بود که در این جلسه فاجعه ی بمباران شیمیایی سردشت مطرح و خواستار تلاش جدی در مورد :

  الف : تقاضای شناسایی فاجعه شیمیایی سردشت به عنوان ژینو ساید توسط پارلمان اقلیم کردستان و عراق

  ب : تلاش جدی اقلیم کردستان در مورد بازگشایی رسمی مرز بین المللی کیله توسط دولت عراق

  ج : کمک برای به جریان انداختن پرونده سردشت در دادگاه سران رژیم بعثی عراق

  د : ارتباط ، شرکت و برگزاری کنفرانسهای علمی وفرهنگی و تخصصی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان در مورد فاجعه سردشت و حلبچه

  بودند که آقای عماد احمد با خرسندی تمام از آنها استقبال کردند. م.ن/62