انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    کمتر از یک ماه‌ به‌ سالگرد بمباران شیمیایی سردشت در هفتم تیر باقی مانده‌ است.چند سالی است که‌ انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به‌ دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت در این روز نتوانسته‌ است برنامه‌ای اجرا نماید. سال گذشته‌ به‌ این انجمن اجازه‌ پخش بیانیه‌ هم داده‌ نشد و در روز 7 تیر تمامی بیانیه‌های انجمن توقیف و حتی اجازه‌ پخش ویژه‌نامه‌ روزنامه‌ی روزگار که‌ به‌ مناسبت بمباران شیمیایی سردشت منتشر شده‌ بود داده‌ نشد.
    سیروان حداد رئیس انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در خصوص برنامه‌های امسال به‌ سایت سرچاوه‌ گفت: با اینکە تا ٧ تیر مدت زیادی نماندە است ولی تا به‌ امروز ستاد مراسم گرامیداشت 7 تیر هنوز تشکیل نگردیده‌ و در صورت تشکیل این ستاد، انجمن ما به‌ هیچ جلسه‌ای دعوت نشده‌ است.ما انتظار داریم کە فرمانداری بە عنوان رئیس ستاد هرچە زودتر بە تشکیل ستاد اقدام کردە تا برنامەهایی در شأن ٧ تیر و مردم سردشت انشاللە اجرا شوند. البتە ما درخواست دریافت مجوز خود را به‌ فرمانداری سردشت داده‌ایم و منتظر جواب هستیم.درخواست ما برای برپایی نمایشگاه‌ عکس در میدان سرچشمه‌ است که‌ محل بمباران شیمیایی و نماد مقاومت سردشت می‌باشد که‌ در روز 7 تیر برگزار خواهد شد و همچنین شب شعری است کە در شب هفت تیر در میدان سرچشمە توسط هنرمندان سردشت اجرا خواهد شد.بجز این ما از شورای شهر و دانشگاە آزاد اسلامی و پیام نور سردشت هم خواستەایم برای گرامیداشت این روز در حیطە وظایف و اختیارات خودشان برنامەهایی داشتە باشند و تنها بە برنامەهایی کە از طرف فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد شد بسندە نکنند.
    حداد در جواب این سوال که‌ اگر به‌ شما مجوز دادە نشود برنامه‌ بعدی شما چیست،گفت: ما امیدواریم تنگ نظری‌ها باعث فراموشی مظلومیت سردشت نشود بلکە انتظار می‌رود امسال با وجود حضور مهمانان زیادی که‌ از داخل و خارج کشور به‌ سردشت خواهند آمد با حسن نیت مسئولین مجوز لازم را بگیریم.
    ایشان از مردم سردشت هم خواست برای گرامیداشت خون شهیدانشان و همدردی با مصدومین و قربانیان شیمیایی سردشت حداقل بعدازظهر روز هفتم تیر مغازەها را تعطیل کردە و همچون سالهای گذشتە برسر مزار شهدا حاضر شوند و یاد و خاطرە آنانی کە جان خود را در کمال مظلومیت از دست دادند زندە نگەدارند.