انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    مجمع عمومی عادی انجمن بر اساس دعوت قبلی راس ساعت 5/5 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخه 31/2/88  در سالن اجتماعات شهرداری برگزار گردید.جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغازشد.
    پس از  انتخاب هیات رئیسه آقای حسین محمدیان از اعضای هیات مدیره قبلی گزارش فعالیتهای  انجمن در سال گذشته را قرائت نمود. در ادامه اعضا پیرامون مسائل مختلف  از جمله مشکل مالی انجمن ،مشارکت بیشتر اعضا در امور و … به بحث و تبادل نظر پرداختند.
    در ادامه کار مجمع و بنا به دستور جلسه انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان برگزار شد که  در نهایت و از بین هفت کاندید هیات مدیره آقایان رحیم کریم واحد،صالح عزیزپوری اقدم،صالح صالحزاده،جلال حسن پور و پیمان قادرپور به عنوان اعضای اصلی و آقایان کمال بیگ زاده وحسین دانشور به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای دو سال آینده‌ و آقای رئوف سمیعی به عنوان بازرس اصلی و صالح عبدا…پوری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
    مجمع  پس از پذیرایی رأس ساعت 8 بعد  از ظهرخاتمه پذیرفت.